„Praktyczne aspekty zabezpieczenia pożarowego Ośrodków Elektronicznego Przetwarzania Danych oraz obiektów przemysłowych”

Warsztaty odbyły się w dniu 7 listopada

w siedzibie IBP NODEX przy ul. Ks. J. Chrościckiego 93/105 w Warszawie.

ZETO-PROJEKT  i IBP NODEX