ZAPRASZAMY na KONFERENCJĘ TECHNICZNĄ

NOWOCZESNE METODY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH INSTALACJI KRYTYCZNYCH W ELEKTROWNIACH WĘGLOWYCH

 

Konferencja odbędzie się w siedzibie IBP NODEX w dniu 18 maja 2018 r.

Prelegenci omówią:
– zabezpieczenia najważniejszych instalacji elektrowni węglowych,
– ciągów nawęglania,
– instalacji paliw płynnych i gazowych,
– generatorów a w szczególności instalacji wodorowych oraz kablowni.

Omówione zostaną najnowsze metody wczesnej detekcji zagrożenia pożarowego oraz tłumienia pożarów.
W wyniku dyskusji i posumowaniu konferencji powstanie materiał IBP Nodex zawierający rekomendacje dotyczących omawianych zagadnień.
Zapraszamy projektantów, rzeczoznawców do spraw przeciwpożarowych oraz inżynierów utrzymania ruchu i wszystkich zainteresowanych tematyką.

Dokładny plan konferencji zostanie podany wkrótce.
Zgłoszenia przyjmujemy mailowo już dziś !

biuro@ibpnodex.pl
Do zobaczenia !