ZAPROSZENIE
IBP Nodex wraz z Partnerami Technologicznymi mają zaszczyt zaprosić na konferencję techniczną
„Metody oceny skuteczności systemów przeciwpożarowych w przemysłowych obiektach budowlanych”
Konferencja odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. o godz. 9:30
w siedzibie Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX przy ul. J. Chrościckiego 93/105 w Warszawie.Konferencja poświęcona jest prezentacji problemów i zagadnień dotyczących metod oceny skuteczności instalacji przeciwpożarowych stosowanych przede wszystkim w przemyśle. Ocena skuteczności przyjętych rozwiązań w przestrzeniach technologicznych daje odpowiedź dotyczącą przydatności instalacji do zakładanych dla nich funkcji, pozwala obniżyć ryzyko związane z wystąpieniem strat pożarowych i jednocześnie daje podstawę do wprowadzenia racjonalnych działań i procedur  naprawczych. Konferencja jest przede wszystkim skierowana do właścicieli, użytkowników, organów odbierających obiekty budowlane (Państwowej Inspekcji Sanitarnej, PSP), firm ubezpieczeniowych, Rzeczoznawców d.s. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych oraz projektantów i wykonawców instalacji p.poż..
Program konferencji
9:30-10:00    Rejestracja uczestników
10:00-10:10   Powitanie Gości
10:10-11:15    Wybrane zagadnienia dotyczących oceny skuteczności wykrywania wczesnych faz pożaru  – Jakub Adynowski IP&S
11:15-11:35     Praktyczny pokaz detekcji systemów ADICOS i DETTRONICS – Stefan Szostakowski IP&S
11:40-12:40   Możliwość wykorzystania wyników oceny skuteczności instalacji przeciwpożarowej do działań naprawczych w przypadku negatywnych wyników oceny    – Robert Kopciński
12:40-13:00   Przerwa kawowa
13:00-14:00   Metody oceny skuteczności instalacji przeciwpożarowych za pomocą systemu integrującego – Ela Compil
14:05-15:05   Oceny skuteczność systemu wysokociśnieniowej mgły wodnej HI-FOG w przemyśle – Andrzej Lesiak Instac
15:05-15:50    Metody oceny skuteczności instalacji SSP na podstawie CEN-TS 54-14:2017 – Jerzy Ciszewski Nodex
15:50-16:35    Metody oceny skuteczności systemów oddymiania – Smay
16:35-17:20    Poprawa skuteczności gaszenia gazowego poprzez wyeliminowanie możliwości wystąpienia strat związanych  z akcją gaśniczą – Robert Baran Siemens
17:20- 17:30   Przerwa kawowa
17:30- 18:30   Dyskusja i podsumowanie i zakończenie konferencji
Koszt udziału w konferencji 300 zł + vat od osoby.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.Aby wziąć udział w konferencji, należy wysłać zgłoszenie na adres e-mailowy biuro@ibpnodex.pl do dnia 20.11.2018 r.
(w treści wiadomości prosimy podać: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, dane do wystawienia FV)
Bardzo prosimy o przekazanie informacji innym zainteresowanym osobom.
Serdecznie zapraszamy!    
Zaproszenie